Facebook

Vyhlásenie výseldkov literárnej a výtvarnej súťaže Rok Ľudovíta Štúra..už 26.10.2015 o 16,00 hod. v knižnici...

Esej Jána Johanidesa

 Esej Jána Johanidesa vstupuje do 10. ročníka!!!!

 Zapojte svoju školu do tejto zaujímavej stredoškolskej súťaže. Stačí, ak Vaši študenti či študentky napíšu krátku esej na niektorú z trojice myšlienok spisovateľa Jána Johanidesa a Vy nám ju pošlete.

 

Tento rok sme z diela Jána Johanidesa vybrali tieto myšlienky:

 

 1. 1.       Európu charakterizujú nenápadné i prudké „vášne storočí“, ktoré sa začínali obyčajne „ideou“ a končili sa viac-menej popieraním tej „idey“.

Novela Súkromie, Súborné dielo Jána Johanidesa, zväzok 1, vydal Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2014, str. 12

 1. 2.       Chodím k ľuďom, ktorých nechápem, ku ktorým nič necítim a s ktorými nič nemám. A nevedela by som vám ani povedať, prečo to robím! Možno preto, že sa nechcem stretnúť s tými, ktorých obdivujem!

Novela Podstata kameňolomu, Súborné dielo Jána Johanidesa, zväzok 1, vydal Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2014, str. 172

 1. 3.       Mysleli sme si, že sme schopní vytvoriť skutočnú lásku, a keď sa konečne vytvorila situácia, v ktorej sme ju mali realizovať, zistili sme, že to nedokážeme. Začali sme byť iba zlí.

Novela Nie, Súborné dielo Jána Johanidesa, zväzok 1, vydal Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2014, str. 266

 

Pravidlá:

 • úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie uvedených troch myšlienok
 • rozsah eseje by nemal byť väčší ako 3 normostrany, čiže 5200 znakov vrátane medzier
 • do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku
 • každá esej musí byť označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje a ako motto myšlienka Jána Johanidesa, ktorou bola esej inšpirovaná, názov a adresa školy
 • súťaž začína 9. januára 2020

 

Vyhodnotenie esejí bude mať na starosti odborná porota zložená zo spisovateľov a spisovateliek a odborného personálu Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené v stredu 29. apríla 2020. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác.

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue a honorovaná sumou 100 eur.

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov súťaže (Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali) a aj jej spoluvypisovateľov (Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku). V prípade záujmu ich bude možné zverejniť na stránkach školských časopisov.

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.

Viac informácií o súťaži: eva.tomkuliakova@litcentrum.sk, 0918 640 826

 

 

Aktuálna výzva do 18.marca 2019 !!!!

Esej Jána Johanidesa – 9. ročník

 

Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú: Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.

 

Súťaž sa vyhlasuje dňa 8. januára 2019. Termín uzávierky: 18. marec 2019. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák z ktorejkoľvek školy na území Slovenska. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené 16. apríla (utorok) 2019 v Dome kultúry Šaľa, SNP 16, 927 01 Šaľa, spojené s hodnotením ocenených prác. Hlavnou cenou súťaže Esej Jána Johanidesa je honorované uverejnenie víťaznej práce v mesačníku Knižná revue.

 

Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov a spoluvypisovateľov súťaže, prípadne v školských časopisoch.

 

Tri myšlienky Jána Johanidesa pre Esej Jána Johanidesa 2019:

 

Náš súčasný stiesňujúci svet, v ktorom sa čoraz väčšmi stmieva, je našťastie ešte vždy aspoň kde-tu osvetľovaný spoľahlivými lampami.

(pomôcka: Johanides pod lampami myslí šerosvit, rembrandtovské osvetľovanie intimity, súkromia i sveta. Toto osvetlenie je vzájomné. Ak ho vytvárame, aj ono osvetľuje nás a vytvára útočisko.)

 

Občas sa zdá, že rozhodnutie znamená zmenu smeru. Azda. Ale viete, že rozhodnutie nesmeruje k cieľu, pre ktorý ste sa vlastne rozhodli.

(pomôcka: Slobodná vôľa nás často vrhá do rozhodnutí, ktoré sú predčasné. Neskôr sa ukáže, že to, pre čo sme sa rozhodli, bolo len chvíľkové pobláznenie a v podstate sme to nechceli.)

 

Každý sa prekvapí, keď skonštatuje, že jeho zážitky sú v rozpore s predstavou, ktorú mal o svojich citoch.

(pomôcka: Rozpor medzi realitou a predstavou zasahuje naše city a môže spôsobovať vnútorné trhliny či zranenia -- alebo nové rozpoznanie podstaty v nás.)

 

Súťažné práce treba zaslať do 18. marca 2019 v elektronickej podobe na adresu: maria.fillova@litcentrum.skKaždá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, vek a názov školy vrátane adresy a mena pedagóga.

 

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovila.

 

Kontaktné adresy organizátorov: sona.urikova@litcentrum.sk,maria.fillova@litcentrum.sk

 

 

 

 

Esej Jána Johanidesa 2018 

8.ročník 

výsledky

 Ceny

Porota sa rozhodla udeliť dve prvé ceny

 1. cena:  Matúš Zelieska (Gymnázium Andreja Vrábla Levice) a Marek Moravčík (Stredná zdravotnícka škola Bratislava)
 2. cena: Petra Polnišerová (Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica)                                      
 3. cena: Martin Šinka (Gymnázium Jána Hollého Trnava) 

 

Prémie 

Andrej Purkart (Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno)

Monika Smolková (Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca)

Šimon Vrba (Gymnázium Laca Novomeského Senica)

 

Čestné uznania                                    

Michaela Antalová (Gymnázium Golianova Nitra)

Boris Bachratý (Gymnázium Jána Hollého Trnava)

Alexandra Belovičová ( Obchodná Akadémia Šurany)

Peter Dobiáš (Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra)

Viktória Klingová (Stredná pedagogická škola Levoča)

 

Cena Jána Johanidesa 2018

5.ročník 

V kategórii za najlepšie prozaické dielo: 

Silvester Lavrík: Nedeľné šachy s Tisom, Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 2016

Není to učebnice o Tisovi, ale skvěle vyprávěný román, kde je Tiso měrkou, podle které čteme o sobě. Ačkoliv je příběh zcela zasazen do minulosti s ústředním motivem urbánní legendy odehrávající se během Slovenského štátu v Bánovcích nad Bebravou, je nejvíc o nás tady a teď. Tak jako se Lavrík ptá, jestli byl Tiso více prezidentem podivného státu, anebo duchovním, který dbá o své ovečky a boží odkaz, můžeme se ptát my po smyslu našich vlastních, třeba i privátních dějin. Je to maximum, co literatura zmůže dokázat, když se čtenář zabydlený v domě vlastního života, podívá do základů toho domu, který pro něj stavěli jeho předci. Petr Minařík   (laudácio Peter Darovec)

 

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov:

 

Jakub Juhás: Novoročný výstup na Jaseninu, Rubato 2016

Regionalizmus alebo „lokalizmus“ je produktívnym prúdom mladšej slovenskej prózy. Do jeho kontextov zapadá aj Juhásova debutová kniha Novoročný výstup na Jaseninu cez Horné Fafáky, Sebedinú, Sedlo Prieraz, Šutovu jamu a Brložno. Táto útla próza nás prenáša do vyľudňujúcej sa, sociálne frustrujúcej periférie na pomedzí Veporských a Stolických vrchov. V lyricko-reflexívnej topografii sa na pozadí 31 kilometrov dlhej turistickej cesty na prelome jesene a zimy vynárajú temné obrazy chudoby, duchovnej prázdnoty a rôznorodých variantov rozkladu, ale zároveň aj akási nejasná nádej spojená s návratom rozprávača do rodného kraja.

Novoročný výstup na Jaseninu je formálny experiment napojený na tradičný žáner iniciačného cestopisu s katarzným momentom návratu do rodného kraja, hľadania vlastných koreňov. Radoslav Passia           (laudácio Radoslav Passia)

  

 

Myšlienky Jána Johanidesa, vybrané na Esej Jána Johanidesa v roku 2018

 

1.      Pokiaľ človek žije, nevie, že je niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá s ďalšími niťami.

 2.      Som priateľ revolty, bojím sa však terorizmu, ktorý by mohli riadiť veľmi rafinované mozgy, dokonca raritné mozgy s vysokým IQ.

 3.      Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pripustili odumieranie citov.

 

 Finalisti Cena Jána Johanidesa:

 

Silvester Lavrík: Nedeľné šachy s Tisom, Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 2016

Daniel Majling: Ruzká klazika, OZ Brak 2017

Ondrej Štefánik: Som Paula, Vydavateľstvo Tatran 2016

Richard Pupala: Čierny zošit, Marenčin PT 2017

Etela Farkašová: Scenár, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017

Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Vydavateľstvo Slovart 2017

Jana Juráňová: Cudzie príbehy, Aspekt 2016

 

Finálová trojka mladého autora do  35 rokov

 

Ivana Gibová: Barbora, Boch & Katarzia, Marenčin PT 2017

Jakub Juhás: Novoročný výstup na Jaseninu, Rubato 2016

Marek Mittaš: Nevinných 15, Artis Omnis 2016

 

Viac o dielach:

http://www.litcentrum.sk/nominacie2018

 

Esej Jána Johanidesa – 7. ročník

 

Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú: Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.

 

Súťaž sa vyhlasuje dňa 15. decembra 2016. Termín uzávierky: 10. marec 2017. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené 26. apríla (streda) 2017 v kongresovej sieni Mestského úradu v Šali. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác.

 

Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov a spoluvypisovateľov súťaže, prípadne v školských časopisoch.

 

Tri myšlienky Jána Johanidesa pre Esej Jána Johanidesa 2017:

 

 1. 1.      Každý je aspoň raz vinníkom.

(pomôcka: Obdoba tejto myšlienky má novozákonný obsah: kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Johanides  upozorňuje na to, že nikto z ľudí nie je absolútne nevinný.)

 

 1. 2.      Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka dotkol akéhosi polozmrazeného kúska mäsa na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil Mauthausen cez brušká prstov.

(pomôcka: Mauthausen bol koncentračný tábor  v Hornom Rakúsku (postavený roku 1940), neďaleko Linzu. Svoj román Slony v Mauthausene Johanides venoval Karolovi Stráňaiovi, ktorý ako jediný z otcovej rodiny prežil Mauthausen a svoju skúsenosť mu vyrozprával.)

 

 1. 3.      Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú premenu citov na pocity.

(pomôcka: Mnohí sme sa stretli s tým, ako sa hlboký cit, priateľstvo či iný medziľudský vzťah môžu zmeniť na rutinu, keď už si nemáme čo povedať. Johanidesa zaujíma ten zlom.)

 

Súťažné práce treba zaslať do 10. marca 2017 v elektronickej podobe na adresu: maria.fillova@litcentrum.sk

Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, vek a názov školy, vrátane adresy. 

 

Vyhodnotenie súťaže Estej Jána Johanidesa sa bude konať v Šali 26.apríla 2017 o 10,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali. 

 

 

Finalisti Ceny Jána Johanidesa 2016

 

Literárna Cena Jána Johanidesa sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu a esej vydanú v uplynulých dvoch rokoch. Cena má dve kategórie:

– Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo s prihliadnutím na predchádzajúcu tvorbu navrhnutého autora a jej verejný ohlas (dotovaná sumou 1 500 €)

– Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v rovnakom období (500 €).

Cenu Jána Johanidesa udeľujú jej vyhlasovatelia Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hesensku.

 

Tohtoročná porota v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala v prvom kole

v kategórii za najlepšie prozaické dielo tieto knihy:

 

Balla: Veľká láska (KK Bagala, literarnyklub.sk 2015)

Jana Beňová: HoneymOon (Marenčin PT 2015)

Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou (Modrý Peter 2014)

Rudolf Dobiáš: Príbehy z prítmia (OZ Hlbiny 2014)

Márius Kopcsay: Jednouholník (KK Bagala, literarnyklub.sk 2014)

Peter Krištúfek: Ema a smrtihlav (Artforum 2014)

Rút Lichnerová: Hostina (Marenčin PT 2015)

Veronika Šikulová: Freska v dome (Literárne informačné centrum 2014)

Alta Vášová: Menoslov (Knižná edícia časopisu Fragment 2014)

Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)

 

 

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy:

 

Peter Balko: Vtedy v Lošonci ((KK Bagala, literarnyklub.sk 2015)

Ján Púček: Uchom ihly (F.R.&G. 2015)

Katarína Džunková: Eupalinova láska (Slovenský literárny klub v ČR 2014)

 

Cieľom Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku spisovateľa európskeho formátu a podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Víťazi obidvoch kategórií budú vyhlásení 19. apríla 2016 v Šali. Doterajšími laureátmi ceny boli Stanislav Rakús a Ivana Dobraková (2010), Dušan Dušek a Zuska Kepplová (2012) a Lajos Grendel a Ján Púček (2014).

www.litcentrum.sk

 

 


 

Cena Jána Johanidesa 2015

 

Hoci Lajos Grendel patrí k maďarsky píšucím autorom, žijúcich na Slovensku, jeho knihy mali a majú vplyv na súčasnú slovenskú literatúru. Grendela môžeme považovať za pozorného pozorovateľa nášho sveta a vo svojich knihách nielen píše o našom svete, ale zároveň aj robí jeho etickú reflexiu. Všíma si jemné pradivo medziľudských vzťahov, citlivo sa zamýšľa sa nad tradičnými hodnotami a jazykom literatúry artikuluje problémy existencie súčasného človeka.  V knihe Láska na diaľku sa Grendel opäť vracia k večnej téme spisovateľov, teda k téme vzťahov medzi mužom a ženou, pričom sa k nej vracia typicky grendelovským spôsobom. To znamená, že si všíma predovšetkým morálne hodnoty, bez ktorých by skutočná láska nemohla jestvovať.   

 

 Jana Juráňová – Nevybavená záležitosť (Aspekt 2013)

 

Individuálny príbeh mladej ženy zo starého portrétu je pre autorku východiskom k rozprávaniu prepájajúcom prítomnosť a minulosť (osud židovskej rodiny počas holokaustu), individuálne spomienky s kolektívnou pamäťou. Prostredníctvom prepojenia tragických príbehov žien s biblickými citátmi odkazuje na univerzálne platné hodnoty a zdôrazňuje aspekt humanity.

 

 Ivan Kolenič – Morálne pohodlie (Signum 2013)

 

Koleničova próza nám pripomenie, že ju písal básnik („lyrika nezaprieš“). Pozornosť čitateľa sa tu koncentruje do oblasti jazyka a predovšetkým štýlu, košato vrstvenému, pretekajúcemu obraznosťou, nesúcou sa na vlne duchovnosti a zmyslovosti zároveň. Próza kotviaca príbehovou stránkou kdesi v minulosti, čo je v tomto prípade len metafora, má i svoj etický náboj a sociálny rozmer.

 

 Maroš Krajňak – Informácia (Trio Publishing 2013)

 

Napriek strohému titulku ide tu znova o bohato štrukturované nazretie do literárne dlho obchádzaného kraja Rusínov, rozprestreného vo viacerých štátnych celkoch (autor mu dal názov Florinská monarchia). Rovnako ako v predošlých knihách Carpathia a Entropia autor objavuje miznúci svet pomocou rodovej skúsenosti, ale najmä magického nazerania pod jeho povrch. Osobitosť kraja vyjadrujú jednotlivé postavy, ktorých psychológia sa vyjaví v hraničných situáciách.

 

 Peter Krištúfek – Dom hluchého (Marenčin PT 2012)

 

Román situovaný na Slovensko od tridsiatych po deväťdesiate roky 20. storočia má napriek svojmu ukotveniu v dejinách istý nadčasový rozmer, ktorý súvisí s hľadaním motivácií a zmyslu prežitých udalostí a dejov. Tlak a striedanie politických režimov je v rozprávaní pozadím pre zachytenie individuálneho ľudského bytia človeka: základné piliere románovej výpovede sú minulosť – pamäť – ľudské vzťahy. Vrstevnatá kompozícia a materiálová šírka naznačujú rozšírenie autorovho písania.  

 

 Peter Macsovszky – Želáte si novú kúpeľňu? (Drewo a Srd 2012)

 

Peter Macsovszký predstavuje typ spisovateľa, ktorého tvorba osciluje na hranici medzi prózou a poéziou. Macsovszký kladie dôraz na literárnosť literatúry, to znamená, že literatúru považuje za hru so slovami, z ktorých je možné vybudovať zaujímavý svet, pretože v ňom sa môžu stať aj také udalosti, ktoré sú v našom aktuálne prežívanom svete nepredstaviteľné. Macsovszký zámerne pestuje kolážovitý spôsob písania, a to mu umožňuje vtiahnuť do hry prvky a udalosti, pochádzajúce z radikálne odlišných regiónov skutočnosti.

 

Pavol Rankov – Na druhej strane (Artforum 2013)

 

Pavol Rankov si za svoje pôsobenie na poli slovenskej literatúry stihol získať povesť brilantného autora poviedok. Tejto literárnej forme sa venuje aj v knihe Na druhej strane, ktorá obsahuje poviedky z dávnej minulosti a ďalekých krajín, ako aj poviedky zo súčasnosti. Rankov rád konštruuje spojenia medzi minulosťou a prítomnosťou, rád využíva rôzne žánre písania, rád spája zdanlivo nespojiteľné, pretože je presvedčený, že náš svet je oveľa zložitejší, než ako zdá, a ponúka priestor pre tvorbu aj takých interpretácií, ktoré prízvukujú prítomnosť tajomstva ako neodmysliteľnej súčasti sveta.

 

Veronika Šikulová – Diera do svetra (Slovart 2012)

 

Knižka na žánrovom pomedzí sa koncentruje na postrehy a drobné životné epizódy, aby cez fragmentárne pohľady v súhrne vypovedala o živote a o svete . Autorka v nej evokuje pocity a obrazy, aktuálne zažívané i minulé, sprítomňuje si blízkych ľudí, vracia sa k okamihom, ktoré s nimi prežila. Významným momentom je hra s jazykom a so slovom, hľadanie nových významov. Knihu okrem hravosti charakterizuje kolísanie medzi extrovertnou potrebou hovoriť o sebe a o svete a introvertným zahĺbením sa do vlastného melancholického prežívania sveta.

 

Milan Zelinka – Frajlenka Hollóška (Slovenský spisovateľ 2013)

 

Milan Zelinka pokračuje v oživovaní minulosti. Ak v predošlých troch knihách (Teta Anula, Rudenko, Pristaš) sa zameral na tých, ktorých poznal dôverne a zblízka, v knihe Frajlenka Hollóška vzdal hold zabudnutej vyšívačke, oceňovanej aj v zahraničí, no neznámej doma. V kompozične premyslenom príbehu, v ktorom sa rozprávač spovedá, vrátil sa do rokov mladosti a expresívnym jazykom vyjadril poéziu i prózu toho, čo bolo.

 

 V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy:

 

Václav Kostelanski – Chuť zabiť (KK Bagala 2013)

 

Protagonisti poviedok debutovej zbierky V. Kostelanskeho sú ľudia istým spôsobom vylúčení zo spoločnosti, ktorí sa pokúšajú o únik pred vlastnou minulosťou i prítomnosťou, no ich pokusy sú dopredu odsúdené na neúspech.  V poviedkach je silný prvok absurdity, ako súčasť ozvláštnenia, no tiež istá hravosť. 

 

 Ján Púček – Kameň v kameni (F.R. & G. 2012)

 

Ján Púček vstúpil do slovenskej literatúry zaujímavou knihou, ktorá prezrádza, že aj napriek nízkemu veku do literatúry vstúpil autor s vlastným idiolektom. Púček vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení a táto jeho profesia ovplyvnila aj jeho literárne písanie. Púček píše o svete, ktorého je súčasťou, ale píše tak, že si všíma tie detaily, ktoré buď nevidíme alebo prehliadame. Vďaka jeho pozorovateľskému talentu sa náš svet stáva bohatší o tú dimenziu, ktorá ho síce robí zaujímavejším, ale celkom určite nie prehľadnejším.

 

 Zuzana Šmatláková – Exit (KK Bagala 2013)

 

Slovom exit sa v debutovej zbierke Zuzany Šmatlákovej označuje túžba po zmene, túžba  nájsť východisko z každodennej reality a niekedy aj z reality vôbec. Poviedky charakterizuje úsilie o autentický výraz situácie úniku pred stereotypnosťou, no aj pred sebou samým, a tiež snaha o vecnosť podania.

 

 

Finalisti Ceny Jána Johanidesa 2014

 Literárna Cena Jána Johanidesa sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu a esej vydanú v uplynulých dvoch rokoch. Cena má dve kategórie:

 

– Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo s prihliadnutím na predchádzajúcu tvorbu navrhnutého autora a jej verejný ohlas (dotovaná sumou 1 500 €)

 

– Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v rovnakom období (500 €).

 

Cenu Jána Johanidesa udeľujú jej vyhlasovatelia Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hesensku.

 

 Tohtoročná porota v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala v prvom kole

 

v kategórii za najlepšie prozaické dielo tieto knihy:

 

 Etela Farkašová – Na rube plátna (Vydavateľstvo SSS 2013)

 

Lajos Grendel – Láska na diaľku (Kalligram 2013)

 

Jana Juráňová – Nevybavená záležitosť (Aspekt 2013)

 

Ivan Kolenič – Morálne pohodlie (Signum 2013)

 

Maroš Krajňak – Informácia (Trio Publishing 2013)

 

Peter Krištúfek – Dom hluchého (Marenčin PT 2012)

 

Peter Macsovszky – Želáte si novú kúpeľňu? (Drewo a Srd 2012)

 

Pavol Rankov – Na druhej strane (Artforum 2013)

 

Veronika Šikulová – Diera do svet(r)a (Slovart 2012)

 

Milan Zelinka – Frajlenka Hollóška (Slovenský spisovateľ 2013)

 

 V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy:

 

 Václav Kostelanski – Chuť zabiť (KK Bagala 2013)

 

Ján Púček – Kameň v kameni (F.R. & G. 2012)

 

Zuzana Šmatláková – Exit (KK Bagala 2013)

 

Cieľom Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku spisovateľa európskeho formátu a podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Víťazi obidvoch kategórií budú vyhlásení 15. apríla 2014. Doterajšími laureátmi ceny boli Stanislav Rakús a Ivana Dobraková (2010) a Dušan Dušek a Zuska Kepplová (2012).

 

http://www.litcentrum.sk/cena_jana_johanidesa

Fotógaléria

Oldalunk cookie-kat használ, hogy személyre szabhassuk tartalmainkat, a nagyobb biztonság érdekében és hogy elemezhessük látogatottságunkat. Kattintással, és az oldalon való böngészéssel elfogadja, hogy cookie-kon keresztül anonim információkat gyűjtünk Önről. További információt arról, hogy hogyan használjuk a cookie-kat az oldalunkon itt talál.