Facebook

Vyhlásenie výseldkov literárnej a výtvarnej súťaže Rok Ľudovíta Štúra..už 26.10.2015 o 16,00 hod. v knižnici...

Z histórie knižnice

História novodobých knižničných služieb v Šali je spätá s rokom 1924, kedy bola v meste založenáMaďarská obecná knižnica. V roku 1951 bola zriadená Okresná ľudová knižnica. Knižničný fond bývalej obecnej knižnice nebol automaticky začlenený do fondu novokonštituovanej inštitúcie. Knižné tituly skončili roztratené v rukách obyvateľov Šale. Prvé zväzky kníh získala Okresná ľudová knižnica od miestnych politických a spolkových štruktúr, ktoré zároveň prispeli k zabezpečeniu potrebného zariadenia pre chod knižnice. Interiér knižnice bol postupne dobudovaný prostredníctvom pomoci vtedajšieho Krajského a Okresného národného výboru. V roku 1952 mala knižnica vo svojom fonde 3 748 zväzkov kníh. Prvou oficiálnou knihovníčkou bola Júlia Pittichová. Svoju činnosť začala knižnica v skromných podmienkach Osvetovej besedy. V roku 1952 mala knižnica 539 zaevidovaných členov. K zaujímavým službám, ktoré knižnica v tomto období ponúkala, bola tzv. „Donáška kníh domov“, kde knižnica využívala pomoc miestnej školskej mládeže. Popri primárnej knižnično-výpožičnej činnosti, začala knižnica postupne plniť aj funkciu metodického orgánu. Usmerňovala prácu iných knižníc v okrese Šaľa, napr. pri zavádzaní jednotného systému spracovania knižničného fondu a evidencie výpožičiek. Po územnej reorganizácií, v roku 1960, plnila knižnica do roku 1968 tiež funkciu obvodnej knižnice. Mala pridelených 12 ľudových knižníc v okruhu Šale, kde vykonávala metodickú činnosť. Od roku 1969patrila knižnica organizačne pod Okresnú knižnicu v Galante. Súčasne začala pod vedením vtedajšej riaditeľky Márie Tóthovej plniť funkciu mestskej knižniceV roku 1991 sa stala súčasťou Kultúrno-spoločenskej organizácie mesta Šaľa. V roku 2002 bola knižnica, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, organizačne začlenená pod oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry. Od vzniku po súčasnosť prešla knižnica mnohými zmenami, personálnymi, organizačnými. 
Trvalé sídlo si po dlhšom čase našla v roku 1981 v novostavbe na Hlavnej ulici. 
V júni 2008 bola uznesením mestského zastupiteľstva premenovaná na Mestskú knižnicu Jána Johanidesa.  Dňa 1.11.2009 vznikla rozpočová organizácia Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali.

Oldalunk cookie-kat használ, hogy személyre szabhassuk tartalmainkat, a nagyobb biztonság érdekében és hogy elemezhessük látogatottságunkat. Kattintással, és az oldalon való böngészéssel elfogadja, hogy cookie-kon keresztül anonim információkat gyűjtünk Önről. További információt arról, hogy hogyan használjuk a cookie-kat az oldalunkon itt talál.