Facebook
Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Hlavná 15/61, 92701 Šaľa, TEl: 0317702228. mobil 0948196 600, email: kniznica@sala.sk,
 
 
 
 

 

 


Esej Jána Johandiesa 7.ročník

Už po siedmy krát sa v Šali odovzdávali ocenenia v literárnej súťaži Esej Jána Johanidesa. Do súťaže sa tento rok zapojilo 43 študentov zo stredných škôl nitrianskeho a trnavského kraja. Každoročne sa vyberú tri myšlienky Jána Johanidesa, ktoré sú následne témami jednotlivých esejí. Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená z pracovníkov Literárneho centra v Bratislave, ktorá vyberie 11 najlepších prác. Diplomy z rúk organizátorov si výhercovia prevezmú na slávnostnom odovzdávaní ocenení. Vyhodnotenie a slávnostný akt odovzdávania cien sa konal 26.apríla v Dome kultúry v Šali.

Tento rok, po prvý krát mala Šaľa zastúpenie v každej súťažnej kategórii. Pri odovzdávaní ocenení každý člen poroty predniesol krátke zhodnotenie a zdôvodnenie práve ním ocenenej eseje. Vďaka týmto hodnoteniam sa aj publikum mohlo oboznámiť so zvolenými témami jednotlivých výherných esejí a vďaka krátkemu rozhovoru moderátorky s každým oceneným študentom sa publikum malo možnosť dozvedieť aj čosi viac.

Táto súťaž dáva priestor mladým ľuďom nielen ukázať svoj talent v literárnej tvorbe ale aj dostať spätú väzbu od odborníkov. Poskytuje však aj motiváciu do ďalšieho rozvoja literárnej tvorby, o čom svedčí aj opätovné ocenenie minuloročného víťaza aj v tomto ročníku súťaže.

Hlavnou cenou pre víťaza bol májový veľtrh kníh a literárny festival v Prahe.

Výsledky: Ceny

1.cena: Gabriela Lenická (Gymnázium Golianova Nitra)

2.cena: Jonáš Sudakov (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce)

3.cena: Natália Winterová (Stredná odborná škola Šaľa)

 

Prémie(v abecednom poradí)

Bohuš Kašpárek (SOŠ Levice)

Monika Kubričanová (Gymnázium Topoľčany)

Kristína Kulacsová (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)

Miriam Sádovská (Gymnázium Vráble)

 

Čestné uznania (v abecednom poradí)

Diana Filová (Gymnázium Topoľčany)

Miroslav Holý (Gymnázium Nitra)

Timea Kolárovská (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)

Hana Pastoreková (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)

 

Odovzdávanie cien 6. ročníka Eseje Jána Johanidesa

 


(20. 04. 2016)

 •  

  Na Mestskom úrade v Šali boli v utorok (19. apríla) dopoludnia slávnostne vyhlásení ocenení stredoškoláci, ktorí sa zapojili svojou prácou do súťaže Esej Jána Johanidesa. V tomto ročníku si študenti mohli vybrať z troch myšlienok Jána Johanidesa:

  • „Láska zvýznamňuje zmysel ľudských scén, ľudských dejov, podľa iného kľúča než logika.“ (zvolilo si ju 23 študentov)
  • „Vo svojej prirodzenosti je človek tvor, ktorý nevyhľadáva konflikt.“ (19 študentov)
  • „Bez sebaovládania neexistuje krása. Je to najtajomnejšia vec v ľudskom živote.“ (13 študentov)

  Jonáš Sudakov
  Jonáš Sudakov

   

  Kristína Oslejová
  Kristína Oslejová

   

  Miriam Sádovská
  Miriam Sádovská

  Zo 47 autorov esejí boli ocení:

  1. cena Jonáš SUDAKOV (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce)
  2. cena Kristína OSLEJOVÁ (Gymnázium Laca Novomeského Senica)
  3. cena Miriam SÁDOVSKÁ (Gymnázium Vráble)

   

  Prémie:
  Bianca BLAHUTOVÁ (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)
  Dominika HRNČÁROVÁ (SSOŠ Animus Nitra)
  Karin KOVÁCSOVÁ (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)
  Monika KUBRIČANOVÁ (Gymnázium Topoľčany)

  Čestné uznania:
  Barbora ČAVOJECOVÁ (Obchodná akadémia Levice)
  Jadranka REPKOVÁ (Gymnázium Želiezovce)
  Gabriel VLČEK (Spojená škola Šaľa)
  Mária ZLÁMALOVÁ (Gymnázium Želiezovce)

   

  Na slávnostnom odovzdávaní ocení sa študentom prihovorila tohtoročná laureátka Ceny Jána Johanidesa Alta Vášová. Spomienkami na stretnutia s Jánom a Oľgou Johanidesovcami priblížila stredoškolákom osobnosť a kultúrnu rozhľadenosť autora.

  Laureát Ceny Jána Johanidesa v kategórii do 35 rokov Peter Balko porozprával prítomným študentom o svojich tvorivých začiatkoch, povzbudzoval ich, aby vo svojich vyjadrenia, aj v tých najintímnejších, vždy zostali sami sebou, najinšpiratívnejším podnetom je najbližšie okolie a najmä prostredie malomesta.

  So svojimi zážitkami z návštevy Bologne a najmä z univerzity vo Forli sa s účastníkmi podelil vlaňajší víťaz Eseje Jána Johanidesa Filip Varga.

   

  V tomto roku sa do súťaže Esej Jána Johanidesa zapojilo menej študentov ako vlani (z 19 škôl, 12 miest), ale je potešiteľné, že štrnásti z nich písali eseje aj vlani,dokonca Kristína Vranová z Gymnázia vo Vrábľoch sa zúčastnila na troch ročníkoch za sebou. Stredoškolská súťaž teda pre študentov nie je len jednorazová záležitosť, ale mnohí ju prijali ako možnosť formulovať a prezentovať svoje názory, učiť sa argumentovať a bližšie sa zoznámiť s dielom, či aspoň čiastkovo s myšlienkami nášho európskeho spisovateľa.

 

Cena Jána Johanidesa 2016

pre Altu Vášovú a Petra Balka

 


(21. 04. 2016)

 • Na Mestskom úrade v Šali 19. apríla slávnostne vyhlásili víťazov Ceny Jána Johanidesa 2016. Laureátkou sa stala Alta Vášová za svoju knihu Menoslov (F. R. & G). Odborná porota v zložení Dana Hučková, Miroslava Vallová, Vladimír Petrík a Peter Michalovič u nej ocenila „majstrovské literárne remeslo s pridanou hodnotou originálneho, neopakovateľného rukopisu citlivej a empatickej autorky“. 
  Laudácio na Altu Vášovú predniesla literárna vedkyňa Zora Prušková.

  Vľavo ocenená Alta Vašová

  V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v predchádzajúcich dvoch rokoch, získal cenu Peter Balko za knihu Vtedy v Lošonci (KK Bagala). Jeho kniha predstavuje malú lokálnu mytológiu, v ktorej sa jednotlivé krátke mýty podporujú, prelínajú alebo odporujú, pričom nie je dôležité, čo sa rozpráva, ale kto rozpráva. Estetik Peter Michalovič vo svojom laudáciu ocenil okrem literárnych kvalít autorovho debutu jeho humor.

  Vľavo ocenený Peter Balko

  V slávnostnom programe odovzdávania cien vystúpil s príspevkom Johanides a Šaľa autorov dlhoročný priateľ, literárny vedec Peter Zajac. 

  Cenu Jána Johanidesa vyhlasuje Literárne informačné centrum, Mesto Šaľa a honorárny konzulát SR v Hesensku. Cieľom Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku spisovateľa európskeho formátu a podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Doterajšími laureátmi ceny boli Stanislav Rakús a Ivana Dobraková (2010), Dušan Dušek a Zuska Kepplová (2012) a Lajos Grendel a Ján Púček (2014).

 
Esej Jána Johanidesa, 6. ročník  - Podmienky súťaže 

 

Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú:

Literárne informačné centrum Bratislava, Mesto Šaľa, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.

 

Súťaž sa vyhlasuje dňa 16. decembra 2015. Termín uzávierky: 11. marca 2016.

Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zo zástupcov Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhodnotené 19. apríla 2016 v Šali. Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý rok.

 

Rozsah eseje je maximálne 3 strany, teda maximálne 5 200 znakov vrátane medzier.

Podnetmi na napísanie esejí sú každoročne tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých jednu si každý zúčastnený vyberie podľa vlastného uváženia.

Najlepší esejisti budú ocenení v rámci slávnostnej akadémie v Šali. Výsledky súťaže budú uverejnené v Knižnej revue, na internetových stránkach LIC, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Šaľa, Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali, Záhorskej knižnice v Senici, Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatskej knižnice v Pezinku a v regionálnych printových a elektronických médiách, ako aj školských časopisoch. Hlavná cena je cesta na medzinárodný knižný veľtrh detských kníh v talianskej Bologni v apríli 2017.  

 

Tri myšlienky Jána Johanidesa pre esej Jána Johanidesa 2016:

 

1. „Vo svojej prirodzenosti je človek tvor, ktorý nevyhľadáva konflikt.“

2. „Bez sebaovládania neexistuje krása. Je to najtajomnejšia vec v ľudskom živote.“

3. „Láska zvýznamňuje zmysel ľudských scén, ľudských dejov, podľa iného kľúča než logika.“

 

Súťažné práce treba zaslať do 11. marca 2016 v elektronickej podobe na mailovú adresu: maria.fillova@litcentrum.sk

Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, vek a názov školy, vrátane adresy

 

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.  

 

 

Kontaktné adresy organizátorov:

dana.podracka@litcentrum.sk,margita.bizikova@litcentrum.sk,maria.fillova@litcentrum.sk  

 

 

 

 Vyhodnotenie súťaže Rok ľudovíta Štúra

 

Literárna a výtvarná súťaž Rok Ľudovíta Štúra, ktorú vyhlásili knižnica v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom a mestom Šaľa, v máji tohto roku, vyhodnocovala a oceňovala najlepšie práce dňa 26.10.2015.

Do súťaže sa zapojili školy, aj verejnosť. Spolu prišlo do súťaže 43 prác, z toho 22 výtvarných a 21 literárnych. V troch súťažných kategóriách sme vybrali tie najlepšie práce. Víťazom kategórie o najlepší návrh plagátu na film o Ľudovítovi Štúrovi sa stal František Tóth zo Šale. Prvenstvo v druhej kategórii výtvarnej súťaže za najlepší návrh obálky knihy si odniesla študentka Gymnázia Juraja Fándlyho Miriam Štrpková a víťazstvo literárnej súťaže patrilo študentke Simone Pecsérske zo školy J.C.Hronského v Šali. Okrem toho sme ocenili ešte ďalších 11 prác Čestným uznaním. Toto ocenenie si odniesli žiaci základných škôl J.C.Hronského a Ľudovíta Štúra. Spolu si teda prevzalo diplom a vecné ceny z rúk viceprimátorky mesta Šaľa Danice Lehockej, 14 ocenených súťažiacich.

Záverečnou bodkou za celým podujatím bolo rozkrojenie slávnostnej torty, vyrobenej špeciálne na túto príležitosť, na ktorej si všetci pochutnali.

Odovzdávanie cien sa nieslo v duchu komornej atmosféry knižnice, obohatené prednesom v podaní Dany Janebovej a  kvalitným hudobným doprovodom v

 podaní Viliama Šlachtu, Dany Tokárovej a Davida Lelovicsa.

Čestné uznania získali:

V kategŕii výtvarná súťaž - Kristína Bolfová , Chiara Laura Bratová ,Perla Puterová , Mirka Hrdá, Tomáš Benkoviť 

V kategŕii literárna súťaž - Chatrnúch Ondrej, Petison William, Juraj Poláček , Noemi Bondorová  Dominik Sedlák, Richard Szarka

 

Vecné ceny sme mohli odovzdať vďaka vďaka sponzorom: LSE Integration, Miroslavovi Demínovi a televízii JOJ, M-FOTO a za knižné dary patrí poďakovanie  LIC Bratislava a mestu Šaľa. Príjemnú atmosféru knižnice nám ako vždy, aj tento krát pomohlo dotvoriť kvetinárstvo Viktória Regia. 

 

 

 

 

Ján Johanides

Ján Johanides

Zobraziť viac

Online - katalóg

Online - katalóg

Zobraziť viac

Kalendár podujatí

február jan mar
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.

Aktuálne podujatia

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.